polska wersja english version german version
zadzwoń do nas: +48 606 279 417 lub napisz: bok@protech.biz.pl
 • Protech usługi
 • Protech usługi
 • Protech usługi
 • Ekologia
 • Ekologia
 • Ekologia
 • Ekologia
 • Ekologia
 • Ekologia
 • Ekologia
 • Ekologia
 • Ekologia
Ekologia

Nasza firma docenia znaczenie problematyki ekologicznej, dlatego też wszystkie decyzję podejmowane w trakcie prowadzenia działalności, uwzględniają aspekty ochrony środowiska. Bardzo ważne są dla nas działania proekologiczne minimalizujące wpływ na środowisko naturalne.

W związku z tym:
- bezwzględnie przestrzegamy wszystkich przepisów prawnych, dotyczących spraw środowiska (w zakresie przez nas realizowanym)
- posiadamy własną nowoczesną zautomatyzowaną oczyszczalnie ścieków po galwanicznych
- odpowiednio zagospodarowujemy odpady poneutralizacyjne, komunalne itp.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony środowiska prowadzimy ścisłą współpracę z urzędami i innymi partnerami związanymi z nami umowami, informując zainteresowane strony o wszystkich podejmowanych przez nas działaniach w sprawie ochrony środowiska.